Forsinket utvikling (kognitiv)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Alder. Psykososiale forhold.

Anamnese: Komorbiditet. Sansetap?

Aktuell: Grad av forsinkelse.  Atferdsvansker?

Nettverk: Lokale forhold.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 23-04-2016

Fam/ Sos: Alder. Psykososiale forhold.

Anamnese: Komorbiditet. Sansetap?

Aktuell: Grad av forsinkelse.  Atferdsvansker?

Nettverk: Lokale forhold.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder/livsfase (overganger er kritiske perioder)
 • sansetap
 • grad av forsinkelse
 • komorbiditet
 • psykososiale forhold
 • atferdsvansker
 • lokale forhold

Søk i NEL for "Forsinket utvikling"

Tilstander Vis 198 treff »

Andre profesjonelle Vis 15 treff »

Sykepleie

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 18.09.2019

Forsinket utvikling/forsinkelse i kognitiv funksjon (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kognitiv vurdering inkludert adaptive ferdigheter, barnenevrologisk undersøkelse, sanseutredning, medisinsk utredning med MR, metabolsk screening og genetiske analyser, utredning av kommunikasjon og språk, og utredning av motorikk.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder/livsfase (overganger er kritiske perioder)
 • sansetap
 • grad av forsinkelse
 • komorbiditet
 • psykososiale forhold
 • atferdsvansker
 • lokale forhold

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.