Glaukom

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv og etnisitet. Compliance.

Anamnese: Komorbiditet.  Andre øyesykdommer? Langvarig kortisondråper?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomerFunksjonstap?

Funn: Visus. Donders. Pupiller og rød refleks.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv og etnisitet. Compliance.

Anamnese: Komorbiditet.  Andre øyesykdommer? Langvarig kortisondråper?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomerFunksjonstap?

Funn: Visus. Donders. Pupiller og rød refleks.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • diabetes mellitus
 • høygradig myopi
 • kardiovaskulær sykdom
 • alder
 • splintblødninger på papillen
 • sentrumsnære synsfeltdefekter
 • compliance
 • komorbiditet
 • synet på ikke-aktuelt øye
 • øyesmerter
 • familieanamnese
 • glaukom i det andre øye
 • intraokulært trykk
 • synsfeltaffeksjon
 • synsfunksjon
 • andre øyesykdommer
 • generelt aggraverende faktorer

Søk i NEL for "Glaukom"

Andre profesjonelle Vis 17 treff »

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 29.11.2020
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • diabetes mellitus
 • høygradig myopi
 • kardiovaskulær sykdom
 • alder
 • splintblødninger på papillen
 • sentrumsnære synsfeltdefekter
 • compliance
 • komorbiditet
 • synet på ikke-aktuelt øye
 • øyesmerter
 • familieanamnese
 • glaukom i det andre øye
 • intraokulært trykk
 • synsfeltaffeksjon
 • synsfunksjon
 • andre øyesykdommer
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av synsfeltskade
 • intraokulært trykk
 • generelt aggraverende faktorer

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen