Fritt Behandlingsvalg og Pasientrådgiver

Lenke til Fritt Behandlingsvalg 

Jeg legger ut en lenke om Fritt Behandlingsvalg og Pasientrådgiver.

Fritt behandlingsvalg.  

Med vennlig hilsen
Hans-Christian Myklestul
Praksiskonsulent