Henvisning

Fastlegeportalen.no har flyttet til samnet.no

Vennligst besøk samnet.no

Samnet.no erstatter fastlegeportalen.no

Alle dine prosjekter og dokumenter kopiert til samnet.no, hvor du kan logge inn og fortsette ditt arbeid.

Nettstedet her vil være oppe noen uker til kun for våre utviklere som arbeider med oppdateringer og feilsøking.


Enkelte funksjonaliteter kan feile under kommende dager.
vi beklager ulemper det kan med føre